Home arrow Lid worden
Lid worden Print E-mail

Beste RX-7 rijder,

Wij hebben vernomen dat je interesse toont in het lidmaatschap tot de RX-7 Club. Onze club bestaat momenteel uit meer dan 90 leden. Binnen de club zijn alle gangbare types RX-7 aanwezig. Bouwjaren uiteenlopend van 1979 tot 1995. Minimaal 7 keer per jaar organiseren wij als club diverse evenementen, van sportief tot recreatief. Zelfs een clubweekend behoort tot een van de standaard jaarlijkse evenementen. De nadruk van onze club ligt in de gezelligheid en de tot standhouding van deze unieke sportwagen. Binnen de club is er veel technische kennis waarop de leden kunnen terugvallen. 4 keer per jaar verschijnt ons clubblad onder de naam "Rotary Passion". Je ontvangt hiervan het laatste exemplaar indien je besluit lid te worden. In dit blad staan veelal verhalen van leden, verslagen over evenementen, columns en vaak ook technische uiteenzettingen. Tevens bestaat er de mogelijkheid te adverteren via dit medium of zelf een stukje te laten plaatsen.

Indien je besluit lid te worden van onze club, dien je het registratie formulier aan te vragen en volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar de Penningmeester. Tevens dient het bedrag voor het clublidmaatschap te worden overgemaakt. Het clubjaar loopt van Januari t/m December. De contributie bedraagt E45,- per jaar en kent een eenmalige inschrijfkosten van E15,- Na betaling van het totaalbedrag van € 60 (onder vermelding van "nieuw lid 2016") ontvang je via de penningmeester het clubpasje en word je op de hoogte gehouden van de op handen zijnde evenementen via email. Tevens willen wij je wijzen op de mogelijkheid tot automatische incasso. Dit scheelt je jaarlijks € 2,50 aan administratie kosten. Als club maken wij gebruik van elektronische postverzending voor uitnodigingen en nieuwsbrieven. Mocht je besluiten alle post via de PTT te willen ontvangen, berekenen wij € 7,50 per jaar aan extra administratiekosten. Uw lidmaatschap kost dan €52,50

Wij hopen je eerdaags als "nieuw" lid te mogen begroeten tijdens een van onze evenementen.

Met vriendelijke groeten,

Marcel Kielliger
Secretaris Mazda RX-7 Club
Rabouwgaarde 6
3824 AJ Amersfoort

FINANCIEN:

Eenmalige inschrijfgeld per auto € 15,-
Contributie per jaar € 45,- / contributie per half jaar € 22,50 (na 31 juli van het clubjaar)
Administratie kosten voor niet automatische incasso € 2,50 per jaar (bij prolongatie na het eerste clubjaar)
Te voldoen op bankrekeningnummer 56.27.50.061
t.n.v. RX7 Club te Susteren

Betalingsinformatie voor buitenlandse leden:
IBAN: NL78 SNSB 0906 5254 46
BIC: SNSBNL2A

 

 
RX-7 club members NOF
09-rn-jp 01.jpg